Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Högkostnadsskydd för tandvård

Hur fungerar ett högkostnadsskydd för tandvård?

Det finns skillnader i att exempelvis bryta ett ben och i att slå ut en tand vad gäller betalningen. Ett benbrott - eller någon typ av sjukdom - och kostnaden en operation/vården för med sig bekostas till största del av statliga medel (skatt). Om man får problem med tänderna så betalar man den största delen ur egen ficka. Där finns emellertid ett tak i form av ett högkostnadsskydd.

Först och främst så ska vi säga att Sverige, till skillnad mot många andra länder, har ett välutvecklat system för tandvård där alla medborgare erbjuds en bra grund att stå på. Fram till dess att man som svensk medborgare fyller 23 år så har man all tandvård gratis. Det skapar bra förutsättningar för resten av livet där exempelvis problem med bett eller andra dentala problem kan korrigeras redan i ung ålder.

Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Efter det att man fyllt 24 år så börjar dock nästa fas; en fas som innebär att man ur egen ficka får bekosta sin tandvård. Detta emellertid även med visst statligt stöd där man har rätt till ett årligt tandvårdsbidrag - ATB - som, beroende på ålder, ligger mellan 300-600 kronor. Detta går också att använda tillsammans med föregående års bidrag. Har du inte varit hos tandläkaren så kan du således använda två stycken bidrag i en klump och få ett, större, till hands.

Det finns även ett högkostnadsskydd att använda. Det börjar gälla vid ingrepp vars kostnad överskrider 3000 kronor. Vi ska förklara hur högkostnadsskyddet fungerar lite närmare.

  • 50% av kostnader mellan 3001 kronor och upp till 15.ooo kronor täcks av högkostnadsskyddet. Vilket alltså konkret innebär att du betalar 3000 kronor först - sedan hälften av det belopp överstigande den summan.

  • För kostnader över 15.000 kronor så betalar du 15% ur egen ficka - resten täcks av högkostnadsskyddet. Det ger följande förklaring. Du betalar först 3000 kronor. Därefter betalar du hälften av kostnaden upp till 15.000 kronor och all kostnad som överskrider den summan betalar du 15 % av.

Så fungerar vårt högkostnadsskydd i praktiken. Det är även viktigt att nämna att alla behandlingar inte ingår i högkostnadsskyddet och att tandläkaren är skyldig att informera om detta innan en behandling påbörjas. Exempelvis estetisk tandvård i syfte att exempelvis få ett vackrare leende inkluderas inte i högkostnadsskyddet.

En annan viktig detalj att ha i åtanke gäller referenspriser. Högkostnadsskyddet baseras på referenspriser och i och med att tandläkare - i privat regi - har fri prissättning så kan priset för en behandling skilja sig mot hur referenspriset är satt. Det kan i sin tur innebära att du tvingas betala mellanskillnaden ur egen ficka. Därför är det också viktigt att varje mottagning i Sverige på ett tydligt sätt visar hur mycket olika ingrepp, undersökningar och behandlingar kostar. Detta för att man som patient ska slippa överraskningar.

Dina tandspecialister i Bromma1 Feb 2021