Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Hur fungerar referenspriser för tandvård?

Referenspriser för tandvård beslutas av TLV - Tandvårds och Läkemedelsverket - och ligger till grund för hur mycket den enskilde individen ska betala i samband med att olika tandvårdsbehandlingar utförs. Det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet kan användas när en behandling - exempelvis rotfyllning, operation av visdomstand elle fyllningar - överstiger ett referenspris på 3000 kronor.

Varför finns det referenspriser för tandvård?

Referenspriser finns som en följd av det faktum att en tandläkarmottagning i privat regi har fri prissättning. Detta som ett sätt att locka kunde och konkurrera med andra mottagningar och kliniker.

Som kund ska man i Sverige kunna välja tandläkare utifrån faktorer som kvalitet, service, tillgänglighet, garantier och - som sagt - pris. Detta gör att det kan finnas en stor skillnad i pris mellan dels olika tandläkare och dels också för olika behandlingar.

Högkostnadsskyddet täcker en del av kostnaden

I och med att vissa kostnader i Sverige kan komma att täckas av högkostnadsskyddet - där staten går in och betalar en viss del av beloppet överstigande vissa nivåer - så blir referenspriser viktiga.

Om du exempelvis ska utföra ett ingrepp som kommer att kosta 3000 kronor så täcks halva kostnaden överstigande den summan av staten. Skulle en behandling kosta över 15.000 kronor så kommer ditt högkostnadsskydd att täcka 85% av de kostnader som överstiger denna summa.

Du ska informeras om priset

Tandläkare kan, som sagt, sätta egna priser och är inte bundna till de referenspriser som TKV tagit fram för behandlingar, undersökningar och kostnader för material. Detta innebär rent konkret att du som patient kan få betala mer ur egen ficka.

Skulle kostnaden för ett ingrepp eller en behandling ligga högre än vad referenspriset är så får du som patient betala mellanskillnaden. Vilket inte är ovanligt och som du som patient också dels ska vara medveten om - och dels också få tydlig information om innan en behandling påbörjas.

Det senare är viktigt. Dels så ska det tydligt framgå vad olika behandlingar och undersökningar bär för kostnad hos en tandläkare. Dels så ska priset även delges dig innan du behandlas så att du kan fatta ett beslut själv och där du exempelvis kan använda referenspriset som en måttstock.

Material kan påverka priset

En sak som kan försvåra arbetet med referenspriser handlar om materialval. De givna referenspriser som finns baseras på att ett visst material används. Väljer tandläkaren ett annat material så kan priset bli betydligt högre. Även här bör du som patient erbjudas tydlig information innan en behandling sätts in.

Andra artiklar om tandvård

Fakta om rotfyllningar

Så blir du av med dina höstblåsor

Fläckar på framtänderna

 

Din tandläkare i Bromma
20 Apr 2021