Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Fakta om rotfyllningar

När ett kariesangrepp gå riktigt långt kan pulpan bli inflammerad eller infekterad och då kan man tvingas utföra en rotfyllning. Här berättar vi mer om vad en rotfyllning innebär.

Vid sidan om allvarliga infektioner och inflammationer så kan man även bli tvungen att utföra en rotfyllning när en tand har skadats av en olycka och har dött. Detta kan man se på tandens färg, har den ”dött” då har den en mörkare färg än normalt.

Det främsta skälet till att man genomför en rotfyllning är att man ska förhindra spridning av bakterier i munhålan. Det är av stor vikt att man genomföra rotfyllningen så snart som möjligt, drar man ut på tiden så kan din tandhälsa komma att påverkas negativt på längre sikt. Enkelt kan man säga så här: de bakterier som ditt immunförsvar inte klarar av att stöta bort tas bort med rotfyllningen.

Så här går en rotfyllning till i korta ordalag:

Första steget är att tandläkaren frigör tanden med hjälp av kofferdamm – en sorts gummiduk som förhindrar saliv och bakterier från att komma i tänder och rotkanaler. Tanden frigörs därefter från bakterier och pulpan avlägsnas.

rotfyllning steg för steg

Nästa steg är att fylla på med rotfyllningsmaterial. Tandläkaren filar först kanalerna redan och spolas sedan med ett bakteriedödande medel, speciellt framtaget för just detta. Vid vissa tillfällen kan tanden vara så pass allvarligt skadad att man måste sätta dit en krona.

Rotfyllningar kan genomföras vid ett enda tillfälle, men ofta gör man det i etapper. Detta kan man göra när flera tänder är skadade. Då kan man först göra en tillfällig rotfyllning som tar död på alla bakterier innan man kan göra en permanent rotfyllning.

Kan vara ett komplicerat ingrepp

En rotfyllning kan i vissa fall vara ett ganska komplicerat ingrepp. Exempelvis när det handlar om smala, böjda kanaler som kan ha letat sig långt in i munhålan. För att göra detta måste man kalla in en specialist. Detta ingrepp tar ofta relativt lång tid – men man får också räkna med att det tar längre tid att genomföra.

Detta finns några saker som kan hända om man genomför en rotfyllning på ett felaktigt sätt. Bland annat kan man drabbas av infektioner i käkbenet, allergiska reaktioner, skador på nerver, tänder som gör sönder. Men görs allt på ett korrekt sätt av en kompetent tandläkare så kommer det att gå bra.

Kompetenta och erfarna tandläkare i Bromma.
20 Sep 2020