Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Bra tandhälsa - en klassfråga?

I Sverige är vi generellt sätt bra på att ta hand våra tänder. Men vi kan självklart bli ännu bättre på många sätt. Dessutom går det idag att se tecken på att tandvård är en klassfråga – även om detta är en omdiskuterad fråga. Många hävdar dock att det idag finns personer som har sämre möjlighet att få tillgång till bra tandvård.

Svensk tandvård revolutionerades i mitten av 60-talet. Den legendariska fluortanten dök upp på skolorna, och denna starka marknadsföring av tandhälsa har gett resultat. Fluorsköljning i skolan och mycket information om tandvård har lett till att svenska tänder länge har varit bland de bäst omhändertagna i världen. I Sverige är de flesta sedan barnsben duktiga på att borsta sina tänder, men det finns förstås alltid utrymme att förbättra sig ännu mer. Inom expertisen anser man idag att alla bör lära sig nyttan av fluorsköljning och användande av tandtråd.

Många slarvar med tandtråd

Just tandtråd är något som det ofta slarvas med. Många känner att det är bökigt och tidskrävande. Men om kunskaperna ökar där så kan säkert en förbättring ske.

I dag är det många som uppmärksammar ett annat problem – att det har blivit så pass dyrt att gå till tandläkaren. Många undviker av den anledningen att söka hjälp hos tandvården. Trots stora reformer inom området är det vissa grupper i samhället som tenderar att hamna utanför.

Bland debattörer, oftast på vänsterkanten, är det en sanning att tandstatus är en klassfråga. Det handlar helt enkelt om att ha råd att ta hand om sina tänder eller inte.

En annan grupp som ofta får problem med tänderna är invandrare. Dels har man inte alltid koll på svensk tandvård, dels kan det handla om kulturkrockar när det handlar om mat. I Sverige har exempelvis vanligt matbröd mycket socker, något som kan skapa kraftigt försämrade tänder på sikt.

En kontroversiell fråga

Men detta är ingen fråga där det finns helt samförstånd. Tandvård som en klassfråga är kontroversiellt och många hävdar att dessa klyftor inte alls existerar.

De som försvarar hävdar att svensk tandvård är i internationell toppklass och dessutom har mycket högt förtroende hos svenska folket. Man pekar här på undersökningar som visar att tandvården hör till våra mest populära institutioner.

Försvararna av svensk tandvård anser att ingen lämnas utanför. Alla, även de som vistas i landet utan tillstånd, har rätt att få hjälp. Har man inte pengar nog kan man få hjälp av socialtjänsten och akutbesök är inte ens förhandsprövade.

Tandvårdsförsäkringen täcker de flesta

Dessutom anses den statliga tandvårdsförsäkringen vara en stor framgång. Patienterna kan ta del av pengar från försäkringskassan, men bara om de själva betalar delar av kostnaden. Detta gör att stödet inte överutnyttjas.

Svensk tandvård – en klassfråga eller inte? Debatten lär fortsätta.

Vi är anslutna till Försäkringskassan och medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund!
18 Aug 2020