Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Friska tänder - tecken på god välfärd

Svenskarna har generellt en mycket bra tandhälsa, bland de bästa i världen. Men så har det inte alltid varit. För bara drygt hundra år sedan var tandvård ett ganska okänt begrepp för många, och det fanns bara en handfull tandläkare i Sverige, i Stockholm bara ett par. Och dessa personer var egentligen inte tandläkare som vi beskriver yrket idag, utan vanliga läkare som fått specialtillstånd att ta hand om folks tänder, om vilka vetenskapen visste ganska lite.

”Hade människor för hundra år sedan ätit den sockerrika diet vi livnär oss på idag hade de flesta tappat tänderna innan de nått vuxen ålder”

Om man fick ont i en tand fanns det i regel bara en sak att göra – att dra ut den. Hade man inte tillgång till någon av de exklusiva tandläkare som fanns fick man i stället gå till närmaste smed och få tanden utdragen. Det var få som hade mer än några få tänder kvar när de blev äldre. Hade de ätit den sockerrika diet vi livnär oss på idag hade de flesta dock tappat tänderna innan de nått vuxen ålder, vilket ytterligare illustrerar hur glada vi ska vara att tandvården kommit så långt som den har gjort i Sverige

Barnens tandhälsa kom först

Runt förra sekelskiftet utbröt en diskussion kring tandhälsan i landet, och diskussionen fokuserade främst på barnens tänder. Det var nämligen många skolbarn som på grund av tandsmärtor missade skolan, och det var lärarna som först slog larm. På den tiden hade mindre än 3% av Sveriges barn tillgång till regelbundna tandkontroller. Efter en tid började man satsa på skoltandvård, men riktigt utbyggd började den inte bli förrän på 20- och 30-talen, mycket tack vare Röda Korset som engagerade sig.

Grundstenen i svensk välfärdstandvård

1938 grundades Folktandvården, som till en början enbart behandlade barn, men sedermera också vuxna. Folktandvården lade grunden till dagens moderna tandvård som omfattar alla medborgare. Det var dock, liksom nu, inte gratis att gå till tandläkaren och det skulle dessutom dröja innan tandvårdsstödet infördes. Fortfarande hade svenskar generellt dåliga tänder, även om det började bli bättre. En bit in på 40-talet hade alla landsting i Sverige beslutat att införa Folktandvård, vilket medförde att det föddes ett stort behov av tandläkare, och tandläkarutbildningar startade på många platser i Sverige.

Välfärden och tandvården byggs ut

Det stora utvecklingssprånget för den moderna tandvården kom på 60-talet, när fluortandkrämen lanserades och fluortanterna började åka runt i skolorna och informera om tandhälsa och låta skolbarnen skölja tänderna med fluor. Med fluorens införande fick tänderna det skydd de behövde för att klara sig långt upp i åldrarna och sedan dess har svenskarnas tandhälsa bara blivit bättre och bättre. I takt med att välfärdsbygget kom igång på allvar på 60- och 70-talet fick man förbättringar som det allmänna tandvårdsstödet 1974 och svenska folket fick mindre kostnader och större tillgång till tandläkare.

Från bysmeden till säker och billig tandvård i Bromma

De senaste decennierna har små förbättringar gjorts lite i taget avseende tandvårdsstödet, men en helt subventionerad tandvård i likhet med den vi har för sjukvård har aldrig införts, trots att det förs diskussioner om det. Vissa menar att en fri tandvård behövs för jämlikhetens skull, andra att det skulle bli för dyrt och leda till andra problem.

En sak är säker: de friska tänder vi svenskar har idag är resultatet av en målmedveten och stadig förbättring av tandhälsan, utförd av tandläkare, politiker, forskare och opinionsbildare. Att du som bor i Bromma idag enkelt kan vända dig till oss och få en tandläkartid inom några dagar var för bara några decennier en ouppnåelig dröm. Att en undersökning dessutom med det allmänna tandvårdsstödet blir så gott som gratis är en ynnest vi verkligen inte ska ta för given, utan vara både stolta och tacksamma för.

Din tandläkare i Bromma26 Nov 2018