Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Gör tandläkare hembesök? Tandvård i hemmet

Kan man få hjälp med tandvård i hemmet? Ja, i vissa fall kan din tandläkare göra hembesök, till exempel om du bor på ett äldreboende.

Den som har ett stort behov av omvårdnad, som dessutom är långvarigt, kan ha svårt att ta sig till en tandläkarmottagning. Det kan vara att man är gammal, funktionshindrad eller har en psykisk sjukdom. För att personer med stort omvårdnadsbehov ska kunna bibehålla sin munhälsa finns det därför speciella regler kring så kallad mobil tandvård.

”Rätten till mobil tandvård har ingenting med ålder att göra, utan det är behovet av omvårdnad och oförmågan att ta sig till en tandläkarmottagning som är avgörande”

Om behovet av omvårdnad är såpass stort att kommunen anser det rimligt att erbjuda mobil tandvård, kan man bli undersökt och även behandlad av en tandläkare eller tandhygienist i sitt eget hem. Det gäller oavsett om man bor hemma eller på ett äldreboende, och det krävs inte heller att man har en försämrad tandhälsa.

Den mobila tandvården är tänkt att fungera precis som vanlig tandvård, med regelbundna undersökningar och behandling när det behövs. Rätten till mobil tandvård har heller ingenting med ålder att göra, utan det är behovet av omvårdnad och oförmågan att ta sig till en tandläkarmottagning som är avgörande.

Tandvårdsstödsintyg från kommunen

För att få rätt till mobil tandvård måste du först göra en ansökan till kommunen. Vanligtvis har man någon som hjälper en att skicka in ansökan, som en distriktssköterska eller en personal på äldreboendet. Men du kan också be en släkting eller vän hjälpa dig.

Med ansökan ska du också skicka in ett intyg om ditt omvårdnadsbehov, utfärdat av en läkare eller en distriktssköterska. Ansökan behandlas av en biståndshandläggare på kommunen, och om du bedöms ha ett tillräckligt stort omvårdnadsbehov får du ett erbjudande om munhälsobedömning, samt även ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

Munhälsobedömning en gång om året

Munhälsobedömning innebär att en tandläkare eller en tandhygienist besöker dig i hemmet och genomför en undersökning. Har du ett tandvårdsstödsintyg har du rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång om året.

Vid munhälsobedömningen kan tandläkaren också ge dig tips om hur du bäst ska sköta din tandhälsa, och även ge instruktioner till vårdpersonal eller anhöriga som hjälper dig med tandhygienen.

Nödvändig tandvård räknas ihop med övrig hälso- och sjukvård

Du kan själv inte välja vilken tandläkare som ska utföra munhälsobedömningen. Om tandläkaren som undersöker dig däremot anser att du behöver en behandling, så har du rätt till nödvändig tandvård, och då kan du välja vilken tandläkare du vill för behandlingen, förutsatt att denne utför mobil tandvård.

Nödvändig tandvård innebär att du får lägga kostnaden för tandvården till dina andra utgifter för hälso- och sjukvård. Tandvården ingår alltså i sjukvårdens högkostnadsskydd. När du får nödvändig tandvård kommer din tandläkare hem till dig med sin utrustning och genomför behandlingen. Exempel på tandvård som kan ges i hemmet är lagningar, behandling av infektioner, avlägsnande av tandsten och sådana enklare insatser. Rotfyllningar och dylika avancerade behandlingar med höga krav på en steril miljö kan dock vanligen inte utföras i hemmet.

Din tandläkare i Bromma21 Oct 2019