Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Tandvård i skolan

Det ska börjas i tid. Små barn behöver naturligtvis hjälp av sina föräldrar att borsta tänderna både på morgonen och kvällen. Det arbetet som föräldrarna utför med sina barn morgnar och kvällar där hemma ligger sen till grund för en god tandhälsa resten av barnens liv.

"När barnen har blivit så stora att de kommer in i skolans värld har också skolan ett ansvar. Här är det förebyggande arbetet viktigt för att vi i Sverige ska behålla en bra tandhälsa."

Redan i förskolan är ofta pedagogerna duktiga på att påminna barnen om att skölja munnen med vatten de gånger de bjuds på fika, glass eller andra godsaker. Många förskolor berättar också om hälsofrågor i ett bredare perspektiv och då finns tänderna med som en naturlig del.

Fokus på kosten i skolan

För barn i låg- och mellanstadieålder kan skolans arbete vara mer inriktat på kosten. Skolan kan till exempel samarbeta med personal från tandvården som kommer till eleverna för att berätta hur mat och dryck påverkar tandhälsan. Att det spelar roll vad vi äter och dricker. Men också med vilket intervall det sker. Barn är i regel lättlärda och nyfikna på sina egen hälsa och hur den fungerar. Att satsa på ett förebyggande arbete i skolåldern är därför mycket viktigt och värdefullt för folkhälsan.

Det är viktigt att barnen får en chans att lära sig ta hand om sina egna tänder tidigt. Men många barn blir i dag ensamma i det ansvaret vid en för tidig ålder. Föräldrarna bör borsta tänderna på sina barn, i alla fall borsta tillsammans med dem, ända upp till 10-11 års ålder. Eftersom förutsättningarna ser mycket olika ut i olika familjer blir skolans roll viktig. Det är inte lika lätt för en ensamstående förälder med flera barn att hinna med och coacha vid borstningen såväl morgon som kväll. Det är såklart stor skillnad om det finns två föräldrar som kan dela på ansvaret. Skolans roll är att ge alla barn en bra grund och jämna ut skillnaderna mellan familjer som har olika resurser att på egen hand lära barnen sköta sin munhälsa.

Barn behöver hjälp med att sköta tänderna

Kan själv! När barnen har vuxit upp så mycket att de kan borsta tänderna helt eller delvis själva vill de gärna känna sig oberoende och duktiga på egen hand utan mamma, pappa eller en lärares hjälp. Men då måste vuxenvärlden ändå fortsätta att hålla fast i sitt ansvar. Trots att många skolbarn själva kan gå till och från skolan, hålla reda på läxor och sina egna aktiviteter behöver de fortsatt hjälp med att sköta sina tänder. Det gäller både hemma och i skolan.

Kompetenta och erfarna tandläkare i Bromma.18 Sep 2018