Tandläkare Bromma

Bra tandvård för hela familjen - låga priser och lediga tider

Vilka mediciner är dåliga för tänderna?

För den som regelbundet behöver ta medicin kan god munhygien i vissa fall vara extra viktigt. Läs här om mediciner som är dåliga för dina tänder.

Nedsatt salivproduktion är en vanlig biverkning

För många av våra vanligaste mediciner är muntorrhet en vanlig biverkning, vilket kan vara bekymmersamt inte minst för den som är under långvarig medicinering. Muntorrhet kan komma sig av för låg salivproduktion eller förändrad sammansättning av saliven, i båda fallen kan det orsaka problem i form av karies och högre risk för inflammationer i munhålan. Saliven fyller flera viktiga funktioner för vår munhälsa och vårt generella välbefinnande. Den ska underlätta för oss att både tugga och svälja mat, och den ska skydda våra tänder från bakteriebeläggningar som kan leda till besvär med till exempel karies och inflammationer. Anledningar till nedsatt salivproduktion och sämre kvalitet på saliven kan vara stress, rökning och inte minst medicinering.

Hälften av våra mest populära mediciner orsakar sämre munhälsa

Sammanlagt har drygt 200 av de läkemedel som säljs i sverige muntorrhet med på sin lista av biverkningar enligt FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige). Omkring tio av dem har förekommit på listor över vårt lands tjugo mest sålda mediciner. Bland dessa återfinns läkemedel mot astma- och allergier, magbesvär, ångest och depression, samtliga mycket vanliga. Ungefär 70 procent av användare av medicinerna uppger sig ha besvär med muntorrhet. Problemen är mer utbredda bland den äldre befolkningen eftersom salivproduktionen generellt blir sämre med ökad ålder, och kvinnor drabbas oftare än män.

Hur yttrar sig muntorrhet?

Besvären kan variera i allvarlighetsgrad, det kan sträcka sig från knappt märkbar torrhet i munnen och försämrad andedräkt till svårigheter att tala, spruckna läppar och stora problem med angrepp på tänderna.

Vad kan man göra åt problemen?

Om du enligt läkarexpertis behöver medicineras under en längre period är det alltid en god ide att fråga din vårdgivare om eventuella biverkningar som kan påverka din munhälsa. Om du inte upplever stora besvär finns det gott om enkla åtgärder för att stimulera salivproduktionen, till exempel sockerfria sugtabletter och att dricka vatten ofta. Det finns även läkemedel som stimulerar salivproduktionen. Rådgör med din läkare eller tandläkare.

Följande mediciner kan orsaka muntorrhet (alfabetisk ordning):

Actiq

Aerius

Akineton

Aldomet

Alfadil

Alganex

Almogran

Alphagan

Alprazolam

Amilorid

Anafranil

Atarax

Atenolol

Atropin

Atrovent

Aurorix

Avelox

Azopt


Baklofen

Bisolvon

Blocadren

Botox

Bromhexin

Buronil

Buscopan


Caelyx

Cantil

Captopril

Casodex

Catapresan

Caverject Dual

Cetiprin

Cipramil

Cisordinol

Clarityn

Clozapine

Cogentin

Combivent

Comtess

Cosopt

Crixivan

Cymevene


Depolan

Desentol

Detrusitol

Diazepam Desitin

Dilaudid-Atropin

Dimor

Dirytmin

Disipal

Disofrol

Ditropan

Durbis

Dysport


Edronax

Efexor

Egazile

Eldepryl

Enalapril

Esucos

Exolyt


Fenemal Recip

Fevarin

Fluanxol

Fluoxetin

Fluxantin

Fontex

Furadantin


Haldol

Herceptin

Hermolepsin

Hibernal

Hivid


Imodium

Imovane

Introna

Iopidine


Kestine

Ketogan

Klomipramin

Kredex


Lanzo

Lepheton

Leponex

Lergigan

Linatil

Lioresal

Logimax

Loperamid

Losec inkl Losec mups

Ludiomil


MabCampath

Mallorol

Maprotilin

Maxalt

Metroprolol

Midamor

Migpriv

Mizollen

Mollipect

Monopril

Morfin-skopolamin

MultiHance
Nefadar

Nexium

Nicorette

Nicotinell

Nobligan

Norflex

Norgesic

Norvasc

Norvir

Nozinan


Oxybase

Oxybutynin


Pacinol

Pargitan

Pariet

PegIntron

Pepcid

Pepcidin

Perdix

Periactin

Physiotens

Polaramin

Pramace

Pravidel

Primodium

Primperan

ProHance

Propavan

Provera


Rebetol

Reductil

Relifex

Relpax

Renitec

Rinomar

Robinul

Roferon-A

Rytmonorm


Sandomigrin

Saroten

Scopoderm

Selegilin

Seloken

Sensaval

Seroscand

Seroxat

Sinemet

Singulair

Siqualone

Skelid

Spasmofen

Stemetil

Surmontil


Tavegyl

Tazocin

Tegretol

Temgesic

Tenormin

Theralen

Timpilo

Tiparol

Tobrex

Toclase UCB

Tofranil

Topimax

Toradol

Torecan

Tradolan

Tramadol

Travello

Tremoquil

Triatec

Trilafon

Trimonil

Trusopt

Truxal

Tryptizol

Tymelyt


UFT


Versal

Viazem

Videx

Vivatec


Xalcom

Xanor

Xatral

Xefo

Xeloda


Zestoretic

Zestril

Zaditen

Zoloft

Zomig,

Zomig rapimelt

Zopiklon NMPharma

Zyban

Zyprexa

Zyrlex

Zyvoxid

Kompetenta och erfarna tandläkare i Bromma.
28 Oct 2020